Nick Poolen - Poolen Makelaardij - Versie 12-2020

0180-767007 | 06-44882279 | INFO@POOLENMAKELAARDIJ.NL

Disclaimer

Poolen Makelaardij heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.

 

Poolen Makelaardij accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar verwezen wordt. Daarnaast heeft de informatie op deze site vaak een algemeen karakter en is deze niet (altijd) toepasbaar op individuele situaties.

 

Poolen Makelaardij aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

 

Aan de op onze website opgenomen polisvoorwaarden, premiecalculaties, adviezen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend.